Pārlekt uz galveno saturu

PAR MUMS

Slaiders

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts” sāka darbību 2019. gada 1. janvārī, pārņemot zinātniskās funkcijas no SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centra”. Agrihorts turpina veikt zinātniskos un praktiskos pētījumus augu aizsardzības nozarē, balstoties uz ilggadīgu pieredzi. Institūta darbinieki ir pieredzējuši augu aizsardzības speciālisti, kas realizē pētījumus valsts finansētu projektu ietvaros, iesaistās starptautiskos pētnieciskos projektos, kā arī aktīvi sadarbojas ar lauksaimniekiem, meklējot risinājumus kaitīgo organismu ierobežošanai dažādos kultūraugos. Institūta darbības virzieni paplašinās, pievēršoties arī lauksaimniecībā derīgo organismu izpētei, jaunu augu aizsardzības tehnoloģiju izstrādei, kā arī augu aizsardzības līdzekļu rezistences un atliekvielu pētījumiem.

Specializācijas jomas:

1. Augu aizsardzības līdzekļu un metožu pielāgošana Latvijas apstākļiem.
2. Jaunu augu aizsardzības tehnoloģiju izstrāde.
3. Pamata un zinātniskie pētījumi lauksaimniecībā.

"Agrihorts" pētījuma virzieni:

1. Kaitīgo organismu izpēte un kontrole integrētajā un bioloģiskajā lauksaimniecībā.
2. Lauksaimniecībā izmantojamo organismu izpēte.
3. Jaunu tehnoloģisko risinājumu izstrāde augu aizsardzībā.
4. Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga lietošana.

 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Augu aizsardzības zinātniskais institūts "Agrihorts"
Paula Lejiņa iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr.: 29740492
E-pasts: agrihorts@llu.lv
E-pasts elektroniski parakstītiem dokumentiem: edokuments@llu.lv vai agrihorts@llu.lv

Rekvizīti:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ.Nr. 90000041898 


Banka: Valsts kase, TREL LV 22
Norēķinu konti:
BIC/ SWIFT: TREL LV 22
LV76TREL9160031000000