Pārlekt uz galveno saturu

Ilgtspējīga augu aizsardzības sistēma - pašreizējās situācijas analīze, izaicinājumi un nākotnes risinājumi

Pētniecības līderis

Ilgums

2021-2022

Pētniecības virziens

Augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga izmantošana
Derīgie organismi

Projekta apraksts

 

Mērķis: Izstrādāt metodiku pesticīdu slodzes vērtēšanai, ko rada lauksaimniecības nozare ar turpmāku  risku identificēšanu pa darbīgo vielu, kultūraugu un AAL grupām, lai veiktu priekšlikums pesticīdu slodzes mazināšanai.

Projekta Uzdevumi:

1. Izstrādāt metodiku riska indikatora aprēķināšanai plašāk audzētajiem kultūraugiem Latvijā, veikt indikatora aprēķinu laikposmam no 2011. gada.
2. Noteikt galvenos riska indikatoru ietekmējošos faktorus (darbīgās vielas, kultūraugus, AAL lietojuma praksi) un dinamikas virzītājus.

3. Identificēt iespējamos risinājumus riska indikatora vērtības samazināšanai, ņemot vērā vides, klimata, agronomiskos un sociālekonomiskos apsvērumus.

4. Pamatojoties uz iespējamiem risinājumiem, formulēt praktisko pētījumu nepieciešamību, lai novērtētu pašreizējai AAL lietošanas praksei alternatīvu pieeju piemērotību Latvijas argoklimatiskajiem apstākļiem un lauksaimniecības struktūrai

 

Rezultāti

Submitted on: Ce, 12/09/2021 - 10:19